Urządzenie myjące Drukuj

Dobór odpowiedniego medium ma podstawowe znaczenie w technologii mycia i decydujący wpływ na efekt końcowy. Generalnie, zanieczyszczenia substancjami na bazie wody (np. emulsja) najskuteczniej usuwane są w urządzeniach pracujących z mediami wodorozcieńczalnymi, natomiast zanieczyszczenia olejem - w myjkach węglowodorowych.

ci5 1

pso 1


Dysponujemy centrami testowymi, gdzie można przeprowadzić próby mycia i na podstawie wyników zaproponować właściwe rozwiązanie.

W ofercie posiadamy pełną gamę myjek.
dc 3 u

Dobór odpowiednich preparatów umożliwia jednoczesne fosforanowanie z myciem oraz konserwację z płukaniem.

Ze względu na rodzaj zastosowanych mediów oferujemy myjki:
- wodne,
- na węglowodory alifatyczne,
- na węglowodory chlorowcopochodne (TRI i PER),
- na alkohole modyfikowane.

Ze względu na metodę mycia oferujemy myjki:
- natryskowe,
- zanurzeniowe,
- kompaktowe umożliwiające mycie natryskowe i zanurzeniowe.

atoll 1


Ze względu na przemieszczanie wsadu oferujemy myjki:
- z jedną komorą roboczą, w której elementy podlegają kolejnym operacjom (mycie, płukanie, suszenie),
- wielokomorowe (wannowe), gdzie wsad jest przemieszczany na kolejne stanowiska (ręcznie lub automatycznie),
- tunelowe (pasowe i ślimakowe).